tirsdag 3. september 2013

Valg 2013.Nå har vi vært på Holmen i 3 år. Vi har brukt mye tid og krefter på vedlikehold og oppusssing av allerede eksisterende bygningsmasse. Tiden er inne for å tenke utvidelse, og vi har erfart hva vi trenger å utbedre. Vi ønsker oss en litt større hytte og et lite båthus. Selvfølgelig vet vi at det er vanskelig å få byggetillatelse fordi vi må ha dispensasjon. Hele Holmen ligger innenfor 100 meters beltet og i LNF område. Etter tidligere avslag leide vi profesjonell hjelp til å lage en skikkelig søknad med tegninger. Det koster 10 000 kroner og å få behandlet søknad hos kommunen koster 10 000 kroner. Det er ganske spennende å vente på svar. Jeg tror at vi skal få lov, fordi det er snakk om påbygg.  Jeg synes det er fint å ferdes langs kysten og se fine steder med bygninger som er vedlikeholdt. Fine steder der folk trives,arbeider eller bruker fritiden. Det er derimot litt trist å se steder der alt forfaller.

Vi har søkt så mange ganger og fått avslag. Vi søker ikke om et slott eller om å gjøre noe inngripen i naturen. Det er om å oppgradere til dagens standard og familiens behov. Holmen er vår private og vi har ingen naboer. Det er uendelig med øyer og holmer som er friluftsområder for alle.
Får vi søknaden igjennom denne gangen? Jeg synes lovverket og kontrollen nå er for streng. Det er rett og slett hemmende på utvikling.

En dag jeg kjørte hjem fra Holmen oppdaget jeg dette.Et helt sund er blitt fylt ut med stein og pukk for å lage plass til en vei til parkeringsplasser for et kjøpesenter. Dette er ikke langt fra Holmen. Vi har brukt stedet til båten og så er det noen minutter å gå til senteret. Det er et yndet sted for padlere.
Jeg får det bare ikke til å stemme. Hvordan kan det være så vanskelig å få gjennom en søknad om påbygg på en hytte som ingen ville merke eller bry seg om?  Hvordan er det mulig å for alltid ødelegge så mye natur. Hvem har gitt lov til dette? Hva er forskjell på de og oss?
Hvilket parti har en plan for dette? Jeg vet det, og de skal få min stemme i valget 2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar